Základní shodná zobrazení:
Osová souměrnost, Středová souměrnost, Posunutí a Otočení

S tímto Java apletem můžeme zkoumat vlastnosti základních geometrických zobrazení v rovině. Jsou to tyto čtyři shodná zobrazení (zobrazení, kde se nemění délky úseček a velikosti úhlů) - osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí a otočení.

Ve výběrovém poli nahoře na pravém panelu, si můžete vybrat požadované zobrazení. Tlačítkem "Nová kresba" smažete předchozí konstrukci a nastavíte plochu do původního stavu. Ve výběrovém poli níže můžete vybrat ze základních objektů (bod, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, trojúhelník, čryřúhelník), které můžete na pracovní plochu vložit. Objekt na pracovní plochu vložíte tlačítkem "Vložit". Tahem myši při stisknutém tlačítku myši můžete vybraným objektem (zobrazen červeně) posouvat, prodlužovat či jinak modifikovat. Tlačítko "Smazat" platí pouze na vybraný (červeně označený) objekt. Zaškrtávacím polem "Obraz v zobrazení" se provede zobrazní všech objektů na pracovní ploše v nastaveném zobrazení. Barva obrazů je modrá.

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/geoabb_cz.htm
© Walter Fendt, 19. Juni 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006