Parametrická rovnice přímky v prostoru

Přímka v prostoru (fialová) je zadána dvěma body A a B. Souřadnice těchto dvou bodů (v kartézské soustavě souřadnic) lze zadávat prostřednicvím textových polí vpravo nahoře; přípustné jsou celočíselné hodnoty od -5 do +5 (včetně). Použitím tlačítek v dolní části zeleného panelu se dá měnit úhel pohledu.

Aplet vykresluje obraz soustavy souřadnic a přímky (fialová); směrový vektor je zobrazován červenou šipku. Pod kresbou je uvedena parametrická rovnice přímky (l je reálný parametr).

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/gerade3cz.htm
© Walter Fendt, 16. September 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 14. března 2006