Kružnice trojúhelníku vepsaná

 

 
Všechny tři osy vnitřních úhlů trojúhelníku se protínají v jediném bodě. Tento bod má od všech tří stran trojúhelníku stejnou vzdálenost.
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/inkreis_cz.htm
© Walter Fendt, 4. November 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006