Komplexní čísla v Gaussově rovině

Tento Java aplet zobrazuje geometrickou interpretaci základních aritmetických operací s komplexními čísly v rovině. Na zeleném panelu lze zvolit jak způsob počítání tak i soustavu souřadnic. První operand je zobrazován modrým bodem v Gaussově rovině, druhý červeně. Oba operandy lze posouvat pomocí myši. Výsledek dané operace je zobrazen černým bodem.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/komplz_cz.htm
© Walter Fendt, 4. Dezember 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 14. března 2006