Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel)

V následujícím Java apletu je možné zvětšit nebo zmenšit (pomocí tlačítek) velikost středového úhlu a to vždy o 10°. Dále je možné (pomocí myši) pohybovat červeným úhlem po obvodu oblouku.

 
  1. Všechny obvodové úhly příslušné k témuž oblouku kružnice jsou shodné.
  2. Velikost libovolného obvodového úhlu je polovina velikosti úhlu středového příslušné k témuž oblouku kružnice.
  3. Úsekový úhel příslušný k danému oblouku kružnice je shodný s obvodovými úhly příslušnými k témuž oblouku.
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/kreiswinkel_cz.htm
© Walter Fendt, 1. November 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006