Platonská tělesa

Platonský tělesem je označován ten konvexní mnohostěn, u kterého jsou všechny plochy tvořeny shodnými pravidelnými mnohoúhelníky a v každém vrcholu se vždy setkává stejný počet rovin. Existuje pět platonský těles:

V apletu lze vybrat vždy jedno z pěti platonských těles. Příslušné těleso se po zobrazení bude pomalu otáčet podle svislé osy rotace. Pomocí tlačítka "Změnit osu rotace" je možné otáčet těleso i podle jiných os. Lze měnit i úhel nadhledu na těleso - v rozmezí mezi -90° (svislý pohled zdola) až +90° (svislý pohled shora). Otáčení lze pozastavit tlačítkem "Pauza / Pokračovat".

 

Přesné informace k oběma složitějším platonským tělesům: Dodekaeder, Ikosaeder

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/platon_cz.htm
© Walter Fendt, 8. Juni 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 14. března 2006