Primyphos
Hra s rozkladem na prvočinitele

Dle jedné starořecké pověsti musí Sisyfos, zakladatel Korinthu, jako trest za své hanebné zločiny valit na vrchol hory těžký úlomek skály. Pokaždé, když to Sisyfos skoro dokázal, skutálela se skála opět dolů a strastiplná práce začala znovu.

Podobný je i princip hry "Primyphos", naštěstí není tak obtížná. Jde o to, že pomocí kliků myši lze dopravit koule s čísly vzhůru po schodišti. Na vrchol však může jen koule s prvočíslem. Proto je nutné cestou každou kouli rozložit na prvočinitele. Pokud dojde k chybě, spadnou všechny koule téže barvy dolů. Opravdu smutné bude, když se nepodaří rozložit číslo koule na posledním stupni schodu. Pak nezbývá nic jiného, než začít znova jako Sisyfos.

Upozornění: Při rozkladu čísla nepište čísla příliš rychle, některé internetové prohlížeče by v tomto případě mohly chybně reagovat.

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/primyphos_cz.htm
© Walter Fendt, 18. října 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 4. března 2006