Prvočísla do 1 000 000 000 000

Pomocí tohoto Java apletu můžete zobrazit všechna prvočísla až do 1 000 000 000 000 (1 bilion). Můžete zadat horní hranici (minimálně 1000) zobrazených čísel. Prvočísla jsou zvýrazněna oranžovou barvou. (U velmi velkých čísel může vykreslení tabulky několik sekund trvat.) V tabulce se automaticky provede rozklad na prvočinitele čísla, nad kterým stojí ukazatel myši.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/primzahlen_cz.htm
© Walter Fendt, 17. října 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 4. března 2006