Tětivový čtyřúhelník

 
Definice:
Čtyřúhelník, k němuž lze setrojit opsanou kružnici, se nazývá tětivový.
 

Pomocí stisknutí tlačítka a pohybu myši lze posouvat jednotlivými vrcholy čtyřúhelníku.
(Z důvodu přehlednosti je zde brán jen případ, ve kterém střed kružnice opsané leží uvnitř čtyřúhelníku.)

Otázky

a) Jaké dosud známé typy čtyřúhelníků náleží mezi tětivové čtyřúhelníky?
b) Proč jsou stejnobarevné úhly stejně velké?
c) Jak to, že součet dvou protilehlých vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníku je stejně velký jako součet zbylých vnitřních úhlů?
d) Jak velký je tedy součet velikostí dvou protilehlých úhlů?

Odpovědi

V tětivovém čtyřúhelníku je součet velikostí dvou protilehlých
vnitřních úhlů 180°.
 

 
Mathematik
Matematické alety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/sehnenviereck_cz.htm
© Walter Fendt, 1. November 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006