Sečna a tečna grafu funkce

V tomto apletu je zobrazen typický příklad k zavedení pojmu derivace funkce. Dána je kvadratická funkce a pevný bod P[1;1] na grafu. Bodem Q je možné (tažením myši) posunovat po grafu. Tečna v bodě P je zobrazena červeně, (proměnlivá) sečna procházející body P a Q modrě. Pokud chceme, aby hodnota směrnice sečny se co nejvíce přiblížila k hodnotě směrnice tečny v bodě P, musíme posouvat bodem Q po křivce co nejblíže k bodu P; zvolit ovšem bod Q jako P není možné - to by směrnice sečny nebyla definována (dělení 0). Tečnu směrnice proto získáme jako limitu směrnice sečny, kdy se bod Q k bodu P přibližuje.

Posuvníkem na zeleném panelu lze posouvat i pevným bodem P.

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/sektang_cz.htm
© Walter Fendt, 22. Februar 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 16. března 2006