Sinus, kosinus a tangens libovolného úhlu

V tomto Java apletu je ukázána základní geometrická definice funkcí sinus (sin x), kosinus (cos x) či tangens (tg x) pro libovolný úhel. Pomocí knoflíků na dolním zeleném panelu lze zvolit jednotlivé fuknce. Vlevo na jednotkové kružnici je možné pomocí myši měnit úhel. Vpravo je nakreslený graf příslušné goniometrické funkce. Úseky stejné barvy si vždy délkově odpovídají.

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/sincostan_cz.htm
© Walter Fendt, 25. Dezember 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 14. března 2006