Písemná matematika (základní aritmetické operace)

S tímto Java apletem si můžete procvičit písemné počítání!

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/srechnen_cz.htm
© Walter Fendt, 24. srpna 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 2. března 2006