Tečnový čtyřúhelník

 
Definice:
Čtyřúhelník, v němž lze setrojit kružnici vepsanou, se nazývá tečnovým.
 

Pomocí stisknutí tlačítka a pohybu myši lze posouvat jednotlivými vrcholy čtyřúhelníku!

Otázky

a) Jaké dosud známé typy čtyřúhelníků náleží mezi tečnové čtyřúhelníky?
b) Proč jsou stejnobarevné strany stejně dlouhé?
c) Jak to, že součet dvou protilehlých stran tečnového čtyřúhelníku je stejně velký jako součet zbylých dvou stran?

Odpovědi

 
V tečnovém čtyřúhelníku je součet dvou protilehlých stran
stejný jako součet dvou zbylých stran.
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/tangentenviereck_cz.htm
© Walter Fendt, 1. Oktober 2000
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006