Součet vnitřních úhlů trojúhelníku

Vrcholy trojúhelníku lze pomocí tahu myši (se stisknutým tlačítkem) měnit.

Java runtime environment not installed or deactivated!

Strany trojúhelníku jsou prodlouženy na přímky; mimoto je u jednoho vrcholu nakreslena i rovnověžka s protilehlou stranou. Všechny úhly odpovídající si velikostí jsou nakresleny stejnou barvou. Pro správné pochopení, proč tomu tak je, je třeba znát, co platí pro úhly v případě dvou rovnoběžek proťatých různoběžkou.

Z kresby je zřejmé, že součet dvou vedle sebe ležících úhlů (barevně vyznačeny) je doplňkem do úhlu přímého (180°) úhlu třetího. Proto musí být i součet všech tří vnitřních úhlů 180°.

 
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku činí 180°.
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/winkelsumme_cz.htm
Walter Fendt, 11. Juni 1998
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006