Simulace součtu bodů na několika kostkách

Tento Java aplet simuluje jednoduchý pravděpodobnostní pokus: Opakovaně házíme jednou nebo až pěti (současný hod) ideálními kostkami (tzv. Laplaceovy kostky). Po každém hodu sčítáme a postupně registrujeme součet padlých bodů na kostkách.

Po stisku tlačíkta "Nový start" je možné pomocí příslušného výběrového pole zvolit počet kostek. V dalším výběrovém poli se nastaví, kolikrát se má provést tento náhodný pokus (hod kostkami). Žluté tlačítko startuje simulaci – podle nastavení – jednen hod, deset, sto nebo tisíc. Výsledky jsou pak zobrazeny v níže ležícím textovém poli.

Na levé straně apletu je v zobrazeném diagramu srovnání relativní četnosti dosavadních výsledků s teoretickou pravděpodobností. Relativní četnosti jsou zobrazeny modrými body, příslušné pravděpodobnosti červenými kroužky.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/wuerfel_cz.htm
Walter Fendt, 26. Februar 2004
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 16. března 2006