Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Μπορείτε να μετακινήσετε τις κορυφές του τριγώνου κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του ποντικιού.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 
Συμπέρασμα: το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ισούται με δύο ορθές γωνίες (180 μοίρες).
 

 
Μαθηματική
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/anglesum_gr.htm
© Walter Fendt, June 11, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 11, 2005