Επίκεντρη και εγγεγραμένη γωνία

Μπορείτε να μετακινήσετε την εγγεγραμμένη γωνία (κόκκινη) με το ποντίκι, κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του.

Java runtime environment not installed or deactivated!

Διαπιστώνετε ότι η επίκεντρη γωνία (μπλε) είναι διπλάσια της εγγεγραμμένης.

 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/circleangles_gr.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005