Αριθμητικές πράξεις μιγαδικών αριθμών

Με το ποντίκι, και κρατώντας πατημένο ένα πλήκτρο του, επιλέγετε τη θέση του κόκκινου και του μπλε σημείου στο μιγαδικό επίπεδο. Κατόπιν επιλέγετε από τα κουμπιά δεξιά την πράξη που θέλετε να εκτελεστεί. Το αποτέλεσμα είναι το μαύρο σημείο.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο καρτεσιανό και στο πολικό σύστημα συντεταγμένων.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/complnum_gr.htm
© Walter Fendt, December 4, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005