Πυθαγόρειο θεώρημα

Σε αυτό το πρόγραμμα βλέπετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Μπορείτε να μετακινήσετε τις κορυφές ή τις πλευρές του τριγώνου κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του ποντικιού.

Java runtime environment not installed or deactivated!

Παρατηρείτε ότι το άθροισμα των εμβαδών του κόκκινου και του μπλε τετραγώνου ισούται με το εμβαδόν του μεγάλου τετραγώνου (κόκκινο + μπλε). Αυτά τα εμβαδά αντιπροσωπεύουν τα τετράγωνα των πλευρών του ορθογωνίου τριγώνου, για το οποίο συνεπώς ισχύει ότι το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρών του ισούται με το τετράγωνο της υποτείνουσας. (σε αυτό το τρίγωνο υποτείνουσα είναι η κάτω πλευρά).

 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/pyththeorem_gr.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005