Κλίση ευθείας / εφαπτομένη

Επιλέγετε με την ράβδο κύλισης τη θέση του σημείου P (σταθερό), και με τι ποντίκι μπορείτε να μεταβάλλετε τη θέση του σημείου Q.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/sectang_gr.htm
© Walter Fendt, February 22, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005