Σφαιρικό τρίγωνο

Μετακινείτε τα σημεία A, B, C κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του ποντικιού.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/sphertriangle_gr.htm
© Walter Fendt, February 6, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005