Ημικύκλιο Θαλή

Μπορείτε να μετακινήσετε την πάνω κορυφή του τριγώνου κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του ποντικιού.

Java runtime environment not installed or deactivated!
Θεώρημα Θαλή: ένα τρίγωνο εγγεγραμμένο σε ημικύκλιο είναι ορθογώνιο.
Συμπέρασμα: κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο (δηλαδή σε τόξο 180 μοιρών) είναι ορθή.
 

 
Μαθηματική
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/thalescircle_gr.htm
© Walter Fendt, June 17, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005