Ευθείες και κύκλοι τριγώνων

Μπορείτε να μετακινήσετε τις τρεις κορυφές του τριγώνου κρατώντας πατημένο ένα κουμπί του ποντικιού.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/triangle_gr.htm
© Walter Fendt, October 25, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: June 21, 2007