Jumlah Sudut dalam Segitiga

Anda dapat menggerakkan titik sudut pada segitiga yang diberikan dengan menekan tombol mouse.

 
Jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180°.
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14id/anglesum_id.htm
© Walter Fendt, June 11, 1998
© Translation: Zulkardi 2000
Last modification: July 15, 2008