Wiskunde

Java Applets voor Wiskunde

Auteur: Walter Fendt
Nederlandse bewerking: PeterJaap de Bruin, Gerard Koolstra
Nederlandse versie
Nederlands
www.walter-fendt.de/m14nl (deprecated)
 
(Java 1.4, 19 Applets, 2018-05-31)
Deutsch English Español Français Italiano
Čzesky Thai Português Turkmen  
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Rekenen
Omrekenen van eenheden HTML5 app
Primyfus arbeid HTML5 app
Elementaire Algebra
Binomiaalcoëfficiënten, Driehoek van Pascal
Vlakke Meetkunde
As-spiegeling
Hoekensom van een driehoek HTML5 app
Bijzondere lijnen en cirkels in een driehoek HTML5 app
Koordenvierhoek HTML5 app
Raaklijnenvierhoek HTML5 app
Stelling van Pythagoras (1) HTML5 app
Stelling van Pythagoras (2) HTML5 app
Ruimte Meetkunde
Platonische lichamen HTML5 app
Sferische Geometrie
Boldriehoek HTML5 app
Trigonometrie
Sinus, cosinus en tangens van een hoek HTML5 app
Vectoren en Analytische Meetkunde
De componenten van een vector HTML5 app
Vectorvergelijking van een lijnstuk in drie dimensies (3D) HTML5 app
Analyse
Snijlijn en raaklijn HTML5 app
1e en 2e afgeleide funktie HTML5 app
Complexe Getallen
Rekenen met complexe getallen HTML5 app
Unterhaltungsmathematik
Het raadsel van de melkkannen HTML5 app

Walter Fendt, 31 mei 2018