1e en 2e afgeleide funktie

Deze Java- Applet is een funktie-plotter, die op verzoek ook de grafieken van de eerste en tweede afgeleide funkties tekent.

De volgende symbolen kunnen gebruikt worden:

xonafhankelijke variabele
+optellen, plus
-aftrekken, min
*vermenigvuldigen, keer
/delen door
^ oder #machtsverheffen
(...)haakjes
abs(...)absolute waarde
sqrt(...)vierkantswortel
ln(...)natuurlijke logarithme
sin(...)sinus
cos(...)cosinus
tan(...)tangens
arcsin(...)arcsinus
arccos(...)arccosinus
arctan(...)arctangens
egetal van Euler, 2,71..
piπ, 3,14..

 

 
Wiskunde
Applets Wiskunde

URL: www.walter-fendt.de/m14nl/deriv12_nl.htm
© Walter Fendt, 10 Oktober 1999
© Nederlandse bewerking: PeterJaap de Bruin, 6 oktober 2003
Laatst aangepast op 3 maart 2004