Wiskunde

Java Applets voor Wiskunde

Auteur: Walter Fendt
Nederlandse bewerking: PeterJaap de Bruin, Gerard Koolstra
Nederlandse versie
Nederlands
(Java 1.4, 19 Applets, 2012-08-31)
Deutsch English Español Français Italiano Koreanisch Bahasa (Indonesia) Ελληνικά
Čzesky Thai Português Turkmen        
Wichtiger Hinweis: Die Applets funktionieren nur, wenn eine Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4.2 oder besser) auf dem Rechner installiert ist.
Download-Möglichkeit: Oracle
Rekenen
Omrekenen van eenheden 25.3.2001 - 29.2.2004
Primyfus arbeid 18.10.1998 - 2.3.2004
Elementaire Algebra
Binomiaalcoëfficiënten, Driehoek van Pascal 23.11.2002 - 16.7.2008
Vlakke Meetkunde
As-spiegeling 19.6.1999 - 4.3.2004
Hoekensom van een driehoek 11.6.1998 - 16.7.2008
Bijzondere lijnen en cirkels in een driehoek 25.10.1998 - 21.4.2004
Koordenvierhoek 1.11.1997 - 16.7.2008
Raaklijnenvierhoek 1.10.2000 - 16.7.2008
Stelling van Pythagoras (1) 19.2.2001 - 16.7.2008
Stelling van Pythagoras (2) 1.11.1997 - 16.7.2008
Ruimte Meetkunde
Platonische lichamen 8.6.1998 - 29.2.2004
Sferische Geometrie
Boldriehoek 6.2.1999 - 2.3.2004
Trigonometrie
Sinus, cosinus en tangens van een hoek 25.12.1997 - 29.2.2004
Vectoren en Analytische Meetkunde
De componenten van een vector 22.7.1998 - 3.3.2004
Vectorvergelijking van een lijnstuk in drie dimensies (3D) 16.9.1999 - 3.3.2004
Analyse
Sekanten- und Tangentensteigung 22.2.1998 - 1.3.2004
1e en 2e afgeleide funktie 10.10.1999 - 3.3.2004
Complexe Getallen
Rekenen met complexe getallen 4.12.1999 - 1.3.2004
Unterhaltungsmathematik
Het raadsel van de melkkannen 2.9.1998 - 6.10.2003

Walter Fendt, 31 augustus 2012
Nederlandse bewerking: PeterJaap de Bruin, Gerard Koolstra

Copyright