Binomiaalcoëfficiënten, Driehoek van Pascal

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Wiskunde
Applets Wiskunde

URL: www.walter-fendt.de/m14nl/pascaltriang_nl.htm
Walter Fendt, 23 november 2002
Laatst aangepast op 16 juli 2008