ทรงตันเพลโต

"รูปทรงหลายหน้าปรกติ" หรือ "ทรงตันเพลโต" เป็นรูปทรงหลายหน้าที่แต่ละหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมสมภาคที่มีจำนวนหน้าที่เท่ากันมาบรรจบกันตรงจุดยอดมุมแต่ละจุด มีอยู่ 5 ชนิด :

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/platonsolids_th.htm
© Walter Fendt, June 8, 1998
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน