Mathematics

Matematikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
(Java 1.4, 29 applets, 2012-08-30)
Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Korean Bahasa (Indonesia)
Ελληνικά Čzesky Thai Português        
Möhüm bildiriş, aýratyn-da Internet Explorer ulanyjylary üçin:
Bu programmalary ulanmak bolýar diňe kompýuterde Java (wersiýa 1.4.2 we ondan ýokary) bar bolanda. Ony Oracle.websaýtyndan ýükläp bolýar.
Arifmetika
Ölçeg birlikleriň birini başga geçirmek 03/25/2001 - 07/28/2012
Primifos - ýönekeý köpeldijilere dargatmak oýuny 10/18/1998 - 07/28/2012
1-den 1 000 000 000 000 çenli ýönekeý sanlaryň tablisasy 10/17/2003 - 07/28/2012
Elementar algebra
Binomial koeffisientler we Paskal üçburçlugy 11/23/2002 - 07/28/2012
Planimetriýa
Parallel çyzyklardaky bolan burçlar 03/21/2006 - 07/28/2012
Ýönekeý geometriki özgertmeler 06/19/1999 - 07/28/2012
Üçburçlugyň burçlarynyň jemi 06/11/1998 - 07/28/2012
Falesiň töweregi we teoremasy 06/17/1998 - 07/28/2012
Üçburçlukda bolan ýörite çyzyklar we töwerkler 10/25/1998 - 07/28/2012
Burçlary bilen töwerege galtaşýan üçburçluk 11/25/1997 - 08/01/2012
Içine çyzylan üçburçluk 11/4/1998 - 08/01/2012
Aýlawly dörtburçluk (içine çyzylan dörtburçluk) 11/01/1997 - 07/29/2012
Galtaşýan dörtburçluk (töwerege taraplary bilen galtaşýan dörtburçluk) 10/01/2000 - 07/29/2012
Töwerekdäki burçlar 11/01/1997 - 07/28/2012
Parallel çyzyklardaky proporsional bölekler 04/27/2000 - 07/28/2012
Pifagoryň teoremasy (1) 02/19/2001 - 07/28/2012
Pifagoryň teoremasy (2) 11/01/1997 - 07/28/2012
Arhimediň ekiz töwerekleri 04/11/2000 - 07/28/2012
Içine çyzylan töwerekleriň zynjyry 03/04/2005 - 07/28/2012
Töwerek we onuň meýdany 11/22/2002 - 07/28/2012
Stereometriýa
Platonyň jisimleri 06/08/1998 - 07/28/2012
Şaryň göwrümi (Kawalýeriň prinsipi) 09/04/2000 - 07/28/2012
Sferiki geometriýa
Şar görnüşli üçburçluk 02/06/1999 - 07/28/2012
Trigonometriýa
Sinus, kosinus we tangens 12/25/1997 - 07/28/2012
Wektorly analiz
Wektoryň komponentleri 07/22/1998 - 07/28/2012
Çyzygyň üç-ölçegli giňişlikde bolan wektor deňlemesi 09/16/1999 - 07/28/2012
Analiziň esaslary
Kesiji çyzygyň ýapgytlygy / galtaşma çyzyk 02/22/1998 - 07/28/2012
Funksiýanyň birinji we ikinji önümi 10/10/1999 - 07/28/2012
Kompleks sanlar
Kompleks sanlar bilen arifmetiki opresaiýalary geçirmek 12/04/1999 - 07/28/2012

Walter Fendt, Awgust 30, 2012

Copyright