Mathematics

Matematikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
www.walter-fendt.de/m14tm (deprecated)
 
(Java 1.4, 29 applets, 2018-05-31)
Deutsch English Español Français Italiano
Nederlands Čzesky Thai Português  
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Arifmetika
Ölçeg birlikleriň birini başga geçirmek HTML5 app
Primifos - ýönekeý köpeldijilere dargatmak oýuny HTML5 app
1-den 1 000 000 000 000 çenli ýönekeý sanlaryň tablisasy HTML5 app
Elementar algebra
Binomial koeffisientler we Paskal üçburçlugy
Planimetriýa
Parallel çyzyklardaky bolan burçlar HTML5 app
Ýönekeý geometriki özgertmeler HTML5 app
Üçburçlugyň burçlarynyň jemi HTML5 app
Falesiň töweregi we teoremasy HTML5 app
Üçburçlukda bolan ýörite çyzyklar we töwerkler HTML5 app
Burçlary bilen töwerege galtaşýan üçburçluk
Içine çyzylan üçburçluk
Aýlawly dörtburçluk (içine çyzylan dörtburçluk) HTML5 app
Galtaşýan dörtburçluk (töwerege taraplary bilen galtaşýan dörtburçluk) HTML5 app
Töwerekdäki burçlar HTML5 app
Parallel çyzyklardaky proporsional bölekler HTML5 app
Pifagoryň teoremasy (1) HTML5 app
Pifagoryň teoremasy (2) HTML5 app
Arhimediň ekiz töwerekleri HTML5 app
Içine çyzylan töwerekleriň zynjyry HTML5 app
Töwerek we onuň meýdany
Stereometriýa
Platonyň jisimleri HTML5 app
Şaryň göwrümi (Kawalýeriň prinsipi) HTML5 app
Sferiki geometriýa
Şar görnüşli üçburçluk HTML5 app
Trigonometriýa
Sinus, kosinus we tangens HTML5 app
Wektorly analiz
Wektoryň komponentleri HTML5 app
Çyzygyň üç-ölçegli giňişlikde bolan wektor deňlemesi HTML5 app
Analiziň esaslary
Kesiji çyzygyň ýapgytlygy / galtaşma çyzyk HTML5 app
Funksiýanyň birinji we ikinji önümi HTML5 app
Kompleks sanlar
Kompleks sanlar bilen arifmetiki opresaiýalary geçirmek HTML5 app

Walter Fendt, May 31, 2018