Jednoliko ubrzano gibanje 

Java applet prikazuje jednoliko ubrzano gibanje automobila, mjereći vrijeme i prikazujući dijagrame ovisnosti položaja, brzine i ubrzanja tokom njegovog gibanja.

[Reset] - početno stanje (možemo zadati početni položaj [0.00 m - 50.00 m], početnu brzinu [0.00 ms-1 - 10.00 ms-1] i ubrzanje automobila
               [0.00 ms-2 - 2.00 ms-2].) (Uz akceleraciju 0.00 ms-2 i neku početnu brzinu applet prikazuje jednoliko gibanje (akceleracija može biti i   
               negativna)).
[Start] - pokrećemo simulaciju
[Usporeno] - simulaciju usporavamo 10 puta
                      Tokom rada Java applet ispisuje vrijednosti položaja, brzine i ubrzanja automobila, crta njihove dijagrame.
[Vektor brzine] - crta vektor brzine
[Vektor ubrzanja] - crta vektor ubrzanja

Na radnoj površini se nalaze i tri digitalna sata:
    1. lijevi ("sivo-smeđi") - prikazuje vrijeme proteklo od početka rada appleta
    2. srednji ("zeleni") - prikazuje vrijeme potrebno da automobil stigne do zelene oznake (udaljene 25 m od početka x-ose),
    3. desni ("crveni") - prikazuje vrijeme potrebno da automobil stigne do crvene oznake (udaljene 50 m od početka x-ose).

Dijagrami prikazuju:

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/acceleration_cr.htm
© Walter Fendt, 2. studenoga 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj, 8. veljače 2006.
Zadnja promjena: 8. veljače 2006.