Jednostavni krugovi izmjenične struje

Java applet simulira rad jednostavnih izmjeničnih strujnih krugova.

Prije pokretanja appleta biramo vrstu trošila u strujnom krugu, frekvenciju i amplitudu izmjeničnog napona izvora koji napaja strujni krug i vrijednost parametra kojima opisujemo trošilo (otpor, kapacitet, induktivitet (otpori svih trošila su idealni) ), a applet automatski određuje i ispisuje vrijednost amplitude jakosti električne struje.

[Reset] - početno stanje
[Start] - pokrećemo  simulaciju
[Usporeno] - simulaciju usporavamo 10 puta

Idealni ampermetar i idealni voltmetar, mjere napon i jakost električne struje trošila u izabranom strujnom krugu. Dolje su prikazani fazni i vremenski dijagrami napona i jakosti električne struje trošila. Dijagram i vektor električnog napona U je prikazan plavom bojom, a električne struje I crvenom bojom.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/accircuit_cr.htm
© Walter Fendt, 13. lipnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj, 8. veljače 2006.
Zadnja promjena: 8. veljače 2006.