Izbijanje

Izbijanje je pojava koja nastaje kao rezultat slaganja dviju harmonijskih titraja bliskih amplituda i bliskih frekvencija. Rezultantno gibanje je titranje s frekvencijom jednakom poluzbroju frekvencija harmonijskih titranja (dakle, bliskom njihovim frekvencijama) koje ima promjenljivu amplitudu. Ta amplituda se periodično mijenja s frekvencijom jednakom polurazlici harmonijskih titranja (dakle puno manjom od njihovih frekvencija). Zato pri izbijanju opažamo sporu harmonijsku promjenu amplitude od minimalne vrijednosti (jednake razlici amplituda harmonijskih titranja) do maksimalne amplitude (jednake zbroju amplituda harmonijskih titranja).

Applet koji je ovdje predstavljen prikazuje simultane dijagrame dva harmonijska titranja (y1 i y2) i rezultatu njihovog slaganja (y). Harmonijska titranja imaju jednake amplitude, a vrijednost njihovih frekvencija se može izabrati u opsegu od 100 Hz do 1000 Hz.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).


 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/beats_cr.htm
© Walter Fendt, 21. listopada 2001.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj, 8. veljače 2006.
Zadnja promjena: 8. veljače 2006.