Uzgon u tekućinama

Java applet pokazuje jednostavan eksperiment koji demonstrira Arhimedov zakon: dinamometrom se mjeri težina tijela koje se uranja u tekućinu i vadi iz nje.

Mogu podesiti površina osnove i visina tijela, gustoća tijela, gustoća tekućine i mjerni opseg dinamometra. Applet izračunava težinu neuronjenog tijela uzimajući da je akceleracija sile teže g = 9.81 m/s2 i upozorava ako je ta težina tijela veća od mjernog područja dinamometra.

Dinamometar se može "uhvatiti" mišem za vrh i povlačiti na gore i na dolje. Pri tome applet izračunava i ispisuje vrijednost "gaza" tijela (visine do koje je tijelo uronjeno u vodu), istisnutog obujma, sile uzgona i težine tijela koju dinamometar mjeri.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

Arhimedov zakon:
Sila uzgona jednaka je težini istisnute tekućine.

Arhimed ( grč. Arhimedes, oko 287.-212. p.n.e.) je najveći fizičar i jedan od najvećih matematičara Starog vijeka.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/buoyforce_cr.htm
© Walter Fendt, 19. travnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.