Model vrtuljka
(Centripetalna sila)

Ako se tijelo giba jednoliko po pravcu, na njega, po prvom Newtnovom zakonu (ako na tijelo ne djeluju sile ili su one u ravnoteži, tijelo zadržava stanje mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu), ne treba djelovati nikakva sila. Međutim, da bi se osiguralo jednoliko kružno gibanje, na tijelo mora djelovati jedna ili više sila čija je rezultanta stalnog intenziteta, okomita na vektor brzine tijela i usmjerena prema centru kružnice po kojoj se tijelo giba. Ta sila se naziva centripetalna sila. Ustvari, centripetalna sila svojim intenzitetom, pravcem i smjerom "određuje" tijelu kružnicu po kojoj će se ono gibati.

Applet na primjeru kružnog gibanja kuglica na vrtuljku prikazuje nastajanje i posljedice djelovanja centripetalne sile. Pri tom, applet samo prikazuje fazu jednolikog okretanja vrtuljka, ne ulazeći u proces ubrzavanja i usporavanja vrtuljka.

U appletu je prikazan vrtuljak koji se okreće i koji se, radi boljeg uvida može zaustaviti u bilo kom položaju pritiskom na tipku:

[Pauza/Nastavak] - privremeno zaustavlja/nastavlja rad
                                Tokom rada, mogu se zadati vrijednosti perioda okretanja vrtuljka [2 s -10 s] (kraći period - brže okretanja), razmak između 
                                osi  vrtuljka i točke vješanja niti na vrtuljku [0.0 m -1.0 m], dužinu niti [0.5 m - 1.0 m] i masu kuglica [0.10 kg - 10.0 kg].
[Usporeno] - usporava simulaciju 10 puta.
[Vrtuljak] - applet prikazuje vrtuljak kako se okreće;
[Vrtuljak sa silama] - osim vrtuljka program prikazuje i sile koje djeluju na kuglice tokom okretanja: crnom bojom je prikazana sila Zemljine teže,
                                    plavom sila zatezanja niti, a njihova rezultanta je prikazana crvenom bojom. Ta rezultanta je u ovom slučaju centripetalna
                                    sila.
[Dijagram] - prikazuje se dijagram sila koje djeluju na jednu kuglicu nacrtan u ravnini koja sadrži os rotacije i kuglicu koja se promatra.
[Numeričke vrijednosti] - prikazuju se vrijednosti koje imaju karakteristične veličine koje opisuju zadano gibanje.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/carousel_cr.htm
© Walter Fendt, 10. ožujka 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.