Spajanje otpora


Java applet prikazuje spajanje otpora u strujnom krugu. On omogućuje oblikovanje električnog strujnog kruga sa najviše tri redno(serijski) povezana otpora u jednoj grani, odnosno tri paralelno povezana otpora između dvije točke. Vrijednost svakog otpora se može izabrati u opsegu od 1 Ω do 1 . Strujni krug je priključen na idealni generator čiji se napon može izabrati u opsegu od 1 mV do 1 kV. U svaku se granu može povezati ampermetar, a između svake dvije točke voltmetar.

Poslije kreiranja strujnog kruga moguće je mišem izabrati otpor, granu u strujnom krugu, ili dio strujnog kruga između dvije točke, i applet će u donjem dijelu prikazati napon i jakost struje koja teče kroz dio strujnog kruga, kao i ekvivalentni otpor u gornjem lijevom kutu izabranog polja otpora ako polje sadrži više otpora.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/combres_cr.htm
© Walter Fendt, 11. rujna 2002.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.