Povezana njihala

Simulacija prikazuje njihala povezana oprugom male elastične konstante. Kod slabo povezanih sustava karakteristično je da tokom gibanja energija periodično prelazi s jednog titrajućeg podsustava na drugi.

[Reset] - applet postavljamo u početno stanje. Mogu se zadati početni položaji (otkloni) oba utega.
[Start] - simulaciju puštamo u rad
[Usporeno] simulaciju  usporava 10 puta.

Tokom rada, na dijagramima se crtaju grafovi ovisnosti otklona oba njihala u ovisnosti o vremenu, pri čemu negativna vrijednost označuje otklon njihala ulijevo [do - 10.0°], a pozitivna vrijednost otklon njihala udesno [do + 10.0°].

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

Harmonijsko ponašanje sustava se može promatrati u nekim karakterističnim slučajevima:

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/cpendula_cr.htm
© Walter Fendt, 5. srpnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.