Nizovi radioaktivnih raspada

Prikazani applet omoguĉuje praĉenje radioaktivnih raspada prirodnih radioaktivnih izotopa po nizovima jezgri. Jezgre su prikazane u tablici tako da se u jednom retku nalaze jezgre sa istim brojem protona, a u jednom stupcu jezgre sa istim brojem neutrona. Stabilne jezgre su prikazane sa crnom podlogom, jezgre koje se raspadaju α-raspadom sa žutom podlogom, a jezgre koje se raspadaju β-raspadom sa plavom podlogom. Zbog ovakvog dizajna tablice α-raspad predstavlja dijagonalni pomak za dva polja dolje i lijevo u tablici, a β-raspad dijagonalni pomak za jedno polje gore i lijevo u tablici.

Na appletu se može izabrati niz koji će se promatrati, a onda se pritiskom na tipku [Slijedeĉi raspad] prelazi na slijedeĉu jezgru u nizu.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/decayseries_cr.htm
© Walter Fendt, 20. srpnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 10. kolovoza 2007.