Interferencija svjetlosti sa dvije pukotine

Java applet simulira eksperiment interferencije svjetlosti koja prolazi kroz dvije pukotine i pada na kružni zaslon.

U appletu se mogu mijenjati valna dužina svjetlosti i razmak između pukotina, a applet izračunava i prikazuje interferencijsku sliku, kutove pod kojima se zapažaju maksimumi i minimumi interferencijske slike, i, u ovisnosti o izboru opcije, interferencijsku sliku ili profil intenziteta svjetlosti koja pada na zaslon.  Također se prikazuje numerička vrijednost relativnog (u odnosu na prvi maksimum) intenziteta svjetlosti koja pada na zaslon skrećući pod kutom koji se može izabrati pomoću klizača.

 
Uvjet nastajanja maksimuma:
 
d sin a  =  k l

d ... razmak između pukotina
a ... kut
k ... niz maksimuma (0, 1, 2, ...)
l ... valna dužina

 
Uvjet nastajanja minimuma:
 
d sin a  =  (k + ½) l

d ... razmak između pukotina
a ... kut
k ... niz maksimuma (0, 1, 2, ...)
l ... valna dužina

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/doubleslit_cr.htm
© Walter Fendt, 7. listopada 2003.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.