Električni motor za istosmjernu struju

Java applet simulira rad električnog motora istosmjerne struje koji je, radi jasnoće, pojednostavljen: umjesto zavojnice sa puno zavoja i željeznim nosačem prikazan je samo jedan vodič pravokutnog oblika. Osovina na kojoj rotira zavojnica nije prikazana.

U appletu je crnom bojom prikazan vektor Lorentz-ove sile (elektromagnete sile) koja djeluje na vodič kroz koji teče električna struja, što uzrokuje okretanje rotora električnog motora. Pravac te sile je okomit i na pravac vodiča kroz koji teče električna struja i na pravac magnetnog polja. Smjer sile je određen pravilom desne ruke: kada se palac, kažiprst i srednji prst desne ruke postave tako da zatvaraju prave kutove, onda:

palac pokazuje smjer električne struje
kažiprst pokazuje smjer magnetnog polja
srednji prst pokazuje smjer Lorentz-ove sile (EM sile)

Smjer električne struje prikazan strelicom crvene boje, a smjer magnetnog polja strelicama plave boje. Pritiskom na tipku [Promjeni smjer I] mijenja se smjer električne struje čime se mijenja smjer rotacije motora. Broj okretanja rotora motora možemo mijenjati klizačem, a prikaz crta koje prikazuju smjer električne struje, magnetnog polja i elektromagnetne sile se može prema potrebi uključivati i isključivati.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/electricmotor_cr.htm
© Walter Fendt, 29. studenoga 1997.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.
 


 

MMPh (Multimedia Physics)