Ravnoteža tri sile

Java applet prikazuje jednostavan primjer ravnoteže tri sile: tri niti su opterećene teretima napravljenim od niza utega i prebačene preko kotura koji mogu okretati bez trenja; dvije sile se zadaju, a treću izračunava applet, crta položaje niti u sustavu koji je u ravnoteži i ispisuje kutove u appletu. Povlačenjem mišem se mogu mijenjati položaji kotača. Izborom opcije [Paralelogram sila] prikazuje se paralelogram sila koje djeluju na čvor u kome se spajaju niti.
Možete zadati sile u rasponu od 1N do 10N (zadajete sve tri sile i poslije toga potvrđujete unos s tipkom [Enter]).
Napomena: Iznos jedne sile mora biti manji od sume ostale dvije!

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/equilibrium_cr.htm
© Walter Fendt, 11. ožujka 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.