Pojave u idealnom plinu


Java applet prikazuje promjene veličina stanja idealnog plina u specijalnim procesima u kojima je jedna od ovih veličina konstantna.

Prije pokretanja simulacije izabere se proces koji se simulira, a zatim izaberu početno i krajnje stanje procesa (biraju se dvije veličine, a treću izračunava sam applet).

[Početno stanje] - pripremamo applet za rad
[Start] - pokrećemo simulaciju

Tokom simulacije, applet prikazuje tok topline, znak rada sila tlaka u plinu i ispisuje promjenu unutrašnje energije plina.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).
 

Simulacija ilustrira ovisnost koja postoji između veličina stanja u ovim procesima:

Izobarski proces: tlak konstantan V/T konstantno
Izohorski proces: obujam konstantan p/T konstantno
Izotermski proces: temperatura konstantna pV konstantno

Ove ovisnosti su posljedica zakona koji vrijedi za idealan plin:

 pV/T je konstantna veličina.
 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/gaslaw_cr.htm
© Walter Fendt, 25. prosinca 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.