Generator

Java applet simulira rad indukcijskog generatora koji je, radi jasnoće, pojednostavljen: umjesto zavojnice sa puno zavoja i željeznim nosačem prikazan je samo jedan zavoj pravokutnog oblika; vodiči koji stvaraju magnetno polje zamijenjeni su permanentnim potkovičastim magnetom; osovina na kojoj rotira zavojnica nije prikazana, kao ni uređaj koji pokreće tu osovinu (najčešće turbina).

Applet omogućuje demonstriranje rada generatora izmjenične struje (izborom opcije [Bez komutatora]) i generatora istosmjerne struje (izborom opcije [Sa komutatorom]).

[Pauza/Nastavak] - privremeno zaustavlja/nastavlja rad
 

crveno sjeverni pol magneta
zeleno južni pol magneta

U appletu se mogu mijenjati brzina i smjer rotacije vodiča.

U radu applet prikazuje napon koji mjeri voltmetar, crta dijagram napona na izlasku iz generatora u ovisnosti o vremenu, i prema izboru, pravac i smjer gibanja vodiča, silnice magnetnog polja i smjer električne struje kojom generator napaja strujni krug.
 

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/generator_cr.htm
© Walter Fendt, 8. svibnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.

Vrijednim sugestijama razvoj ovog appleta pomogli su gospoda Jürgen Giesen i Teun Koops.