Kosina

Java applet demonstrira gibanje na kosini prikazujući sile koje djeluju na tijelo koje se giba jednoliko.

Reset] - početno stanje (koje je izvan granica crteža)
              Mogu se zadati kut kosine [0° - 90°], težina tijela [0 N - 10 N] i koeficijent trenja [0.00 - 1.00], a applet izračunava i prikazuje    
              komponentu sile paralelnu pravcu gibanja, silu okomite reakcije, silu trenja i intenzitet sile kojom se tijelo mora vući da bi se gibalo
              jednoliko.           
[Start] - pokrećemo simulaciju
[Dinamometar] - prikazuje dinamometar kojim se tijelo vuče
[Vektori sila]    - dijagram sila koje djeluju na tijelo tokom gibanja i to:

ljubičasta boja gravitacijska sila razložena u:
crvena boja okomitu komponentu gravitacijske sile
plava boja paralelnu komponentu gravitacijske sile
smeđa boja sila okomite reakcije
zelena boja vučna sila
crna boja sila trenja

 Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/inclplane_cr.htm
© Walter Fendt, 24. veljače 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.

Applet je razvijen prema sugestijama koje je dao španjolski kolega José Villasuso.