Interferencija dva kružna (sferna) vala

Java applet prikazuje interferencijske efekte koji nastaju kao posljedica međudjelovanja dva kružna vala.

Prikazana su dva točkasta izvora koji emitiraju valove istih početnih faza i istih valnih dužina. Valovi koji se emitiraju prikazuju se njihovim valnim frontama maksimalne (kružnice crne boje) i minimalne elongacije (kružnice bijele boje).

Applet omogućuje da se zadaju vrijednosti valne dužine vala [2.0 cm - 20.0 cm] i razmaka između izvora [5.0 m - 30.0 m], kao i usporavanje rada appleta 5 puta. Objašnjenje rada se nalazi ispod prikaza.

Interferencijska slika nastaje kao posljedica zbrajanja elongacija koje proizlaze od pojedinačnih valova u svakoj točki površine prikaza. Uočavaju se dva skupa karakterističnih točaka:

Da li je točka "sretna" ili "nesretna" ovisi o njenoj udaljenost od oba izbora:

Važno je opaziti da se "sreća" točaka mijenja kada izvori mijenjanju položaj i to predstavlja osnovu za primjenu interferencije kod mjerenja malih udaljenosti u praksi. Na appletu je prikazana ljubičasta točka koja se može povlačiti mišem, a applet u dnu ispisuje razliku putova u toj točki.

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/interference_cr.htm
© Walter Fendt, 22. svibnja 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.