Prvi Keplerov zakon

Kakav je oblik planetarnih staza (orbitala)? Od Ptolomeja do Kopernika astronomi su imali jednostavan, ali netočan odgovor: putanje planeta su kružnice, ili se mogu predstaviti u obliku superpozicija kružnih gibanja. Uvjerenje je bilo zasnovano na grubim opažanjima i filozofskim uvjerenjima da je kružno gibanje "savršeni" oblik gibanja koje je Bog kao takvo izabrao za gibanja planeta. Tek je Johannes Kepler (njemački astronom 1571. - 1630.) na osnovi preciznih dugogodišnjih promatranja Tycho Brahe-a 1609. iznio stav da su orbite planeta elipse.

Elipsa je krivulja koja se zadaje sa dvije točke u njenoj unutrašnjosti koje se nazivaju žarišta(fokusi): zbroj razmaka bilo koje točke elipse od žarišta je konstantan. Kružnica je specijalni slučaj elipse kod koje se žarišta poklapaju. Elipsa ima veliku i malu poluos (najmanji i najveći razmak neke točke elipse od centra elipse): kružnica, kao specijalni slučaj elipse, ima jednake poluosi (to su polumjeri kružnice). Osim poluosi, elipsa se opisuje i ekscentričnošću, odnosom razlikom poluosa i velike poluosi: ekscentričnost kružnice kao specijalnog slučaja elipse iznosi 0.

I Keplerovog zakon glasi:

Prvi Keplerov zakon:
Staze planeta su elipse u čijem je jednom žarištu Sunce

Applet simulira gibanje nebeskih tijela po stazama (orbitalama) oko Sunca (crvena boja). Najprije se izabere planeta (plava boja) koja se promatra; osim planeta se za promatranje može izabrati i Halleyeva kometa, ili proizvoljno nebesko tijelo kome se zadaju velika poluos i ekscentričnost putanje. Poluosi su izražene u astronomskim jedinicama (AJ, 1 AJ = 1.49597870 x 1011 m, AJ predstavlja srednju udaljenost Zemlje od Sunca), a zadana ekscentričnost mora biti manja od 1. Zanimljivo je obratiti pažnju na male vrijednosti ekscentričnosti planetarnih putanja (te elipse jako sliče kružnicama), što objašnjava stoljetno uvjerenje da su putanje planeta kružnice. Nakon izbora nebeskog tijela koje se promatra, to tijelo je u appletu predstavljeno točkom plave boje koja se može povlačiti mišem. Sunce je u appletu predstavljeno crvenom točkom. Applet, prema izboru korisnika, može crtati putanju planete sa afelom i perihelom (najudaljenija i najbliža točka Suncu), veliku i malu poluos i potege (dužine koje spajaju položaj planete sa žarištima).

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/keplerlaw1_cr.htm
© Walter Fendt, 25. ožujka 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.