Drugi Keplerov zakon

Kako se planete kreću po eliptičnim putanjama oko Sunca? Gdje se nalaze u nekom trenutku i kolike su im brzine? Na ovo pitanje odgovor je 1609. godine dao Johannes Kepler svojim drugim zakonom. koji glasi:

II Keplerov zakon glasi:

Drugi Keplerov zakon:
Provodnica (radius-vektor) koja spaja planetu sa Suncem u jednakim vremenskim intervalima prebriše jednake površine

Da je putanja planete kružnica, ta provodnica bi bila polumjer i uvijek bi imala istu dužinu, pa bi se planete kretale konstantnim brzinama. Međutim, kako su putanje elipse, dužina provodnice se mijenja, pa se planete kreću brže kad su bliže Suncu, a sporije kada je planeta dalje od njega.

Applet simulira ovako opisano gibanje. Najprije se izabere planeta koja se promatra; osim planeta se za promatranje može izabrati i Halleyeva kometa, ili proizvoljno tijelo kome se zadaju velika poluos i ekscentričnost putanje. Poluosi su izražene u astronomskim jedinicama (AJ, 1 AJ = 1.49597870 x 1011 m, AJ predstavlja srednju udaljenost Zemlje od Sunca), a zadana ekscentričnost mora biti manja od 1. (Za opis karakteristika elipse pogledati applet koji prikazuje Prvi Keplerov zakon). Applet tada prikazuje gibanje planete i crta dva isječka jednakih površina, jedan (ružičasta boja) u blizini afela putanje (najveća udaljenost od Sunca) a drugi (zelena boja) u blizini perihela putanje (najmanja udaljenost od Sunca). Ispod isječka su prikazani satovi koji mjere vrijeme potrebno da planeta prođe dio putanje zahvaćen isječcima. Prema želji korisnika može se promijeniti veličina isječaka, a može se uključiti i prikaz vektora brzine. Tokom rada appleta, ispisuju se trenutna, maksimalna i minimalna brzina planete na putanji.
 
[Usporeno] - usporava simulaciju 10 puta.
[Pauza/Nastavak] - privremeno zaustavlja/nastavlja rad

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/keplerlaw2_cr.htm
© Walter Fendt, 4. travnja 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.