Zakon poluge

Java applet prikazuje simetričnu polugu po kojoj se mogu raspoređivati utezi težine 1.0 N. Razmak između točaka vješanja utega i oslonca poluge može se očitati na osnovi obojenih polja na poluzi koja imaju širinu po 0.1 m.

Kada se applet pokrene poluga je u ravnoteži. Postojeći utezi se mogu premještati držanjem lijeve tipke miša dok se pokreću. Uteg se može odbaciti, ako se poslije "otkapčanja" lijeva tipka miša otpusti prije "kopčanja". Novi se uteg dodaje klikom miša u praznoj površini appleta.

Zakon poluge glasi:

Poluga je u ravnoteži kada je zbroj momenata sila koje djeluju sa jedne strane oslonca jednak zbroju momenata sila koje djeluju sa druge strane oslonca (M1 = M2).
 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/lever_cr.htm
© Walter Fendt, 2. studenoga 1997.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.