Eksperiment s drugim Newton-ovim zakonom

Java applet simulira klasični eksperiment sa kolicima koja klize po horizontalnoj ravnoj podlozi vučena utegom koji se spušta pod djelovanjem sile Zemljine teže (g = 9.81 ms-2). Eksperimentalni podaci omogućuju analizu ovisnosti ubrzanja nekog tijela o intenzitetu rezultante sila koje djeluju na kolica i njihov mase.

II Newton-ov zakon mehanike
Ubrzanje tijela razmjerno je sili koja na tijelo djeluje, a obrnuto razmjerno masi tijela.

Na početku biramo masu kolica [0 g - 1000 g], masu utega [0.0 g - 100.0 g] i koeficijent trenja [0.000 - 1.000] s kojima se obavlja niz mjerenja. Nakon toga treba izabrati položaj fotoćelije (FC) povlačenjem mišem.
[Start] - pokrećemo  simulaciju
              U trenutku prolaska kolica ispred fotoćelije zaustavlja se sat i na graf ucrtava točka čije su koordinate pređeni put kolica i vrijeme gibanja.
[Upiši rezultat] - rezultati mjerenja se upisuju u listu.
              Zatim se fotoćelija pomiče, i eksperiment se ponavlja; u jednoj seriji se može izvršiti do 10 mjerenja.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

Izrazi:

Ubrzanje (prema drugom Newtn-ovom zakonu):

formula 1

a ... ubrzanje
m ... masa utega
g ... gravitacijsko ubrzanje
μ ... koeficijent trenja
M ... masa kolica

Pređeni put pri jednoliko ubrzanom gibanju bez početne brzine:

formula 2

s ... pređeni put
a ... ubrzanje
t ... vrijeme

U simulaciji se zanemaruje otpor koji zrak pruža gibanju utega i kolica.

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/n2law_cr.htm
© Walter Fendt, 23. prosinca 1997.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.