Matematičko njihalo

Java applet demonstrira promjenu elongacije, brzine, tangencijalnog ubrzanja, sile i energije matematičkog njihala tokom titranja. Pretpostavka modela matematičkog njihala je da se tijelo obješeno o nit može smatrati materijalnom točkom i da se trenje može zanemariti, a applet je napravljen tako da u proračunima zanemaruje ovisnost perioda titranja o amplitudi (za male amplitude), pa je rad appleta ograničen na titranje sa amplitudom manjom od 20°.

[Reset] - početno stanje (tijelo se postavlja u početni (amplitudni) položaj).
               U appletu se mogu zadati vrijednosti dužine niti [0.5 m - 10 m], mase tijela [1 kg - 10 kg], gravitacijskog ubrzanja i amplitude [2.0° - 20.0°],   
               a applet računa i prikazuje trajanje perioda titranja.
[Start] - pokrećemo  simulaciju
[Usporeno] - simulaciju usporavamo 10 puta 
               Tokom rada applet ispisuje vrijednost i crta dijagram izabrane veličine.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/pendulum_cr.htm
© Walter Fendt, 21. svibnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.

Zahvalnost gospodinu Marc Burgess-u za vrijedne sugestije!